Perhepartio

Tervetuloa mukaan perhepartioryhmä Kurreihin!

Perhepartio on partion toimintamuoto alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa ja mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa.

Näsin Tyttöjen perhepartio kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Suunnitellaan perhepartion kokoontumisia yhdessä ryhmään osallistuvien kanssa ja toimintaa sen mukaan, minkä ikäisiä osallistujia ryhmässä on. Toimintaa voi olla omissa kokoontumisissa tai lippukunnan retken tai tapahtuman yhteydessä.

Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina oman aikuisen vastuulla ja valvonnassa. Aikuisella ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta partiotoiminnasta. Lisäksi kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna.

  • 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.

  • 4-6-vuotiaat maksavat III-maksun, jonka suuruus on 12,25 € (sisältäen vain Suomen Partiolaisten jäsenmaksuosuuden)

  • 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion jäsenmaksut: Vuoden 2022 I-jäsenen jäsenmaksun suuruus on 62,50 €. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja sen suuruus vuonna 2022 on 51,50 €. (Jäsenmaksu sisältää Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten osuudet.)

  • Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautusta anotaan Suomen Partiolaisilta syyskuussa.

Lisäksi retkistä ja vastaavista tapahtumista voidaan periä erillinen osallistumismaksu.

Jos partiotoiminta omien lasten kanssa kiinnostaa, ota yhteyttä Arla Seliniin: O4O 740 3736 ja arla.selin@partio.fi